This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here x

m-solutions. Op onze logistieke oplossingen kunt u bouwen.

m-solutions is een innovatief product, dat we speciaal hebben ontwikkeld voor de machine-industrie.

Het complexe karakter van de inkoop, de op de productie afgestemde aan- en afvoer, de hoge eisen die worden gesteld aan de kwaliteit bij de distributie, vormen naast de vereiste transparantie op het gebied van communicatie en informatie de basiselementen van m-solutions. Daarbij behoren branchespecifieke productcycli en onderdelenvarianten tot onze speerpunten. Als klant profiteert u van de processen die hun waarde in de praktijk al jarenlang hebben bewezen, en die nog steeds verder worden ontwikkeld.

m-solutions houdt het volgende in:

 • Coördinatie van leveranciers
  Procesoptimalisatie en het integreren van leveranciers in het inkoopproces, voorraadoptimalisatie
 • TSP-concepten
  Bundeling en tussenopslag van de inkooptransporten in het TSP (trans-shipment point), op de productie afgestemde afroepen
 • Aan- en afvoer ten behoeve van de montage
  Bevoorrading/afvalverwerking voor productie, just-in-time en just-in-sequence-oplossingen, regelen van de bevoorrading
 • Verpakkingsservice
  Professionele verpakkingssystemen en materialen die zijn afgestemd op de machine-industrie
 • Distributielogistiek
  Wereldwijde transportconcepten
 • Opleveren van de machine
  Lossen van de machine bij de ontvanger en positionering in de productie
 • Outsourcing
  Inhouse-oplossingen, extern warehouse-management, magazijnplanningen en -uitvoering
 • Supply chain integration
  Procesoptimalisatie, betrekken van alle betrokkenen bij de inkoop, productie en distributie
 • Leveranciersportal
  Elektronische overdracht van de ordergegevens, online-materiaalafroepplan, online-voorraadbeheer, tracking en tracing, elektronische facturering, management information system (MIS)

Bent u geïnteresseerd in m-solutions? Neem dan hier contact op met de locatie van uw keuze.

Logistic Solutions.

De inkoop, opslag en distributie van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten wordt complexer. Steeds meer toeleveranciers moeten zo kostenefficiëntlogistics

Supply Chain Management.

Als partner op het gebied van de optimalisatie en bundeling van goederenstromen richten wij ons primair op advies op maat. scanner

Voeg een commentaar toe

Uw Emailadres wordt niet gepubliceerd. De vakken die verplicht moeten worden ingevuld zijn gemarkeerd*.

Hebt u een vraag?

Neemt u alstublieft contact met ons op.

Click

Personally worldwide.